čas a místo konání

XVI. Silniční veletrh

8. 9. 2017 od 9 hodin

areál společnosti:
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Doubravice 98
Pardubice 533 53

organizátor akce

pořadatelé akce

 

garanti akce

 

odborní garanti akce

   


 

mediálni partneři

Hlavní mediální partner:

Mediání partneři: